Een gebouw op een unieke site

2.12 Architecten aan het woord

De Barge is één van de vijf appartementsgebouwen die deel uitmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan, ‘Gentstraat Noord’, dat zich uitstrekt over een groot stuk van het kanaal Roeselare – Tielt. Ter plaatse van de site is er aan de tegenovergestelde oever een zwaaikom waardoor De Barge van een breed panorama kan genieten.

Doordat de Barge aan zijn oostelijke zijde geflankeerd wordt door een grote parkzone, en aan de westelijke zijde als enige gebouw van de ganse site ontsloten wordt op de Handelsstraat, is de ligging van dit gebouw binnen de reeds unieke site, nog exclusiever.

Het ontwerp is opgevat als een doordachte meccano die gestoeld is op de parkeerkelder. De appartementen hebben allen een unieke vorm en ligging waardoor iedere unit specifieke voordelen heeft: doorlichte appartementen hebben terrassen aan voor – en achterzijde, westelijke hoekappartementen kunnen een wijds uitzicht combineren met een ideale oriëntatie, oostelijke hoekappartementen krijgen een fenomenaal zicht op het parkgebied  en kunnen door de uitsparingen in de bovengelegen terrassen genieten van extra lichtinval.

Alle appartementen hebben grote terrassen die in – en uitspringen ten opzichte van het gevelvlak waardoor er niet alleen een boeiend architecturaal spel ontstaat, dit komt de leefbaarheid van de terrassen ten goede: de privacy wordt gegarandeerd en quasi ieder terras heeft een overdekt en een niet-overdekt deel. Aan de westelijke zijde zorgen de grote uitkragingen bovendien voor de nodige zonwering.

Voor de leefruimtes werd gekozen voor verdiepingshoge glaspartijen die een maximale lichtinval en een prachtig zicht op de site garanderen. Hierbij werd nergens uit het oog verloren dat het glas vanuit de eigen woning moet kunnen worden gepoetst. Aangezien de balustrades ook in glas worden voorzien, verstoren deze de transparante connectie tussen binnen – en buiten niet. In de slaapkamers worden kleinere draai- of draai-kipramen voorzien waardoor er voldoende muurdelen beschikbaar zijn voor het plaatsen van meubilair.

De prominente horizontale terrassen worden uitgevoerd in lichtgrijze architectonisch beton, alsook de dwarse geveldelen. Voor de rest van de gevel wordt een afwisseling gemaakt tussen baksteen en beton. De kleinkorreligheid van baksteen zorgt voor een herschaling van het gebouw, waardoor De Barge opgaat in de groene omgeving.

Tot slot is er voor gekozen om sterk te focussen op de meegroeibaarheid van het gebouw: zo zijn er appartementen die voldoen aan de eisen van levenslang wonen waardoor bij gezinsuitbreiding, invaliditeit enz... de woning bruikbaar blijft. Alle andere appartementen zijn planmatig zo ontworpen dat er nog een maximale vrijheid blijft in de indeling en de grootte van de travees is zo gekozen dat leefruimtes en slaapkamers een ideale lengte – breedteverhouding hebben.

ELISE KERCKHOF
ir. – architect | zaakvoerder
www.212architecten.be